Canon My Image Garden

Canon My Image Garden

Безплатно
Organizes, manages and prints photo images
Оценка
2.1  (127 гласа)
Вашият глас
Разработчик:
Canon Inc.
Work with photo images downloaded from a digital camera or saved on a computer drive by organizing the files in galleries, checking for copies and viewing the photos. There are editing tools like Facial Recognition, Fun Filter Effects, etc. Scheduling for automated printing is possible.
My Image Garden това е нов софтуер от Canon което може да направите за организацията и печат на снимки е лесно и забавно с много разпознаване на лица, Fun Filters, Calendar Organization, Automatic Layout Suggestions и много други! С помощта на софтуер My Image Garden, снимки, съхранявани на компютрите могат лесно да бъдат организирани в три категории:
Календар, събития и хора.
Информацията е актуализирана на: