Canon My Image Garden

Canon My Image Garden

Miễn phí
Organizes, manages and prints photo images
Người dùng đánh giá
2.1  (127 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Công ty phát triển:
Canon Inc.
Work with photo images downloaded from a digital camera or saved on a computer drive by organizing the files in galleries, checking for copies and viewing the photos. There are editing tools like Facial Recognition, Fun Filter Effects, etc. Scheduling for automated printing is possible.
My Image Garden là phần mềm mới của Canon đó có thể làm cho xây và in ảnh của cậu, vui vẻ và dễ dàng với sự nhận dạng khuôn mặt, Fun Filters, Calendar Organization, Automatic Layout Suggestions và rất nhiều! Với My Image Garden phần mềm, ảnh nằm trên máy vi tính có thể dễ dàng được tổ chức vào ba phân loại:
Lịch, sự Kiện...... và mọi Người.
Thông tin được cập nhật vào: